Counter-Strike 1.6

Systém soutěže:

 • 5v5, MR15, 1 mapa

Mapy v soutěži:

 • de_cpl_mill (de_clan1_mill)
 • de_cpl_strike
 • de_dust2
 • de_inferno
 • de_nuke
 • de_train
 • de_tuscan

Kontrola 32 bit:

 • ANO

Nastavení serveru:

 • mp_freezetime 10

Povinné natáčení IE dem:

 • ANO

Min. počet pro začátek zápasu: 4 hráči

Min. počet pro dohrání zápasu : 3 hráči

Nožové kolo:

 • ANO

Důležité pojmy

 1. Freezetime
 • Freezetime je čas na začátku každého kola, kdy hráči nemohou chodit ani střílet. Jeho délka je definována ve specifikační tabulce ligy. Nastavuje se na serveru příkazem mp_freezetime.
 1. Konzole
 • Vyvolává se klávesou „;“ (pod ESC).
 • V konzoli lze najít veškeré události, které hra zaregistrovala od jejího zapnutí.
 1. Screenshot
 • Screenshot je snímek obrazovky. Ve hře jej můžete standartně pořídit klávesou F5 nebo si nabindovat příkaz „snapshot“ na jinou klávesu.
 • Screenshot konzole se provádí napsáním příkazu „snapshot“ do konzole.
 • Status screenshot je screenshot konzole s viditelným výpisem příkazu „status“.
 1. Systém MR15
 • Systém MR15 označuje, že má být odehráno 15 kol za jednu stranu. Po odehrání první strany se týmy prohodí, tým, který dosáhne jako první po změně stran šestnáctého bodu, vyhrál.
 • V systému MR15 je remíza 15:15 platným výsledekem. V případě playoff turnajů se prodlužuje systémem MR5 (analogicky k MR15).
 1. HLTV a IN-EYE demo
 • HLTV a IN-EYE (zkráceně IE,ie) dema jsou záznamy ze hry a mají koncovku .dem.
 • IN-EYE demo je záznam z pohledu hráče. Nahrávání lze započít příkazem „record nazev" do konzole a zastavit příkazem „stop". Takto nahraná dema naleznete ve složce se hrou (cstrike).
 • HLTV demo je záznam hry pořízený aplikací HLTV, která je součástí balíčku HLDS (Half-Life Dedicated Server). V tomto záznamu lze přepínat mezi všemi hráči a sledovat je. V záznamu HLTV se zobrazuje chat pouze u mrtvých hráčů.
 • Dema se přehrávají příkazem „viewdemo nazev“ do konzole. Pro správné spuštění dema se musí nacházet ve složce cstrike.

Průběh zápasu

 1. Nastoupení k zápasu
 • Klan musí nastoupit k zápasu v minimálním počtu k nastoupení, uvedeném v tabulce ligy. V opačném případě bude zápas kontumovám v prospěch nastoupeného týmu. Maximální čekací doba na soupeře je 15 minut po plánovaném začátku zápasu.
 • Jakmile k zápasu nastoupíte, musíte jej dohrát v minimálním počtu hráčů uvedeném v tabulce a to za jakýchkoli okolností (cheating, výpadek hráče a pod.).
 1. Kontrola nastavení 32 bit
 • Před začátkem zápasu jsou všichni přítomní hráči povinni udělat tzv. smokescreen, tedy screenshot ze hry s minimálně dvěma smoke granáty, tabulkou hráčů a net_graphem 1,2 nebo 3.
 • Když se hráč napojí na server v průběhu hry, je takovýto screenshot povinen pořídit při nejbližší možné příležitosti. To platí i pro hráče, kteří už jeden mají. Vždy platí, že hráč musí mít tolik smokescreenů, kolikrát se napojil na server.
 1. Nožové kolo
 • Rozhoduje o výchozích stranách pro zápas. Hráči v tomto kole smí použít pouze nůž a souboj se musí odehrát ve stejné výškové hladině a je zakázáno ho úmyslně zdržovat např. útěkem, položením bomby apod.
 • Při porušení pravidel nožového kola jej vyhrává automaticky soupeř.
 • Tým, který vyhrál nožové kolo, si vybírá první stranu.
 1. Zahájení zápasu
 • Zápas může začít, jsou-li oba týmy v minimálním počtu dle specifikace ligy.
 • Obě soupeřící strany jsou povinny zkontrolovat server a jeho nastavení (zejména použitelnost příkazu „pause“). Následné reklamace nebudou brány v potaz.
 • Řídící osoba je povinna před začátkem každé strany se přesvědčit, zda jsou oba týmy připraveny na hru (otázkou „ready?" apod.), oznámit plánované zahájení pomocí say („3× restart & LIVE" nebo podobnou) a právě 3× restartovat hru.
 1. Pauzování
 • Každý klan má nárok na jednu pauzu za zápas v maximální délce 3 minut, kterou lze započít jen na začátku kola ve freezetime a je nutno na ni soupeře upozornit (těsně před nebo po zapauzování) tak, aby minimálně jeden hráč soupeřova klanu toto upozornění viděl.
 • Zrušit pauzu smí pouze tým, který hru zapauzoval. Odpauzovat hru lze pouze jsou-li oba týmy připraveny pokračovat ve hře (nutno ověřit otázkou „ready ?" nebo podobnou) nebo pokud vypršel čas pro pauzu. Pokud během pětiminutové pauzy nenastoupí klan v minimálním počtu hráčů nutného k dohrání zápasu, není možné dále pokračovat a bude se postupovat, jako by klan zápas nedokončil.
 1. Pořízení dokumentace zápasu
 • Ke každému zápasu je nutno dodat screenshoty stran. Ty se pořizují po jejich odehrání. Každý musí obsahovat viditelné skóre a tabulku hráčů.
 • Povinnost pořizování screenshotů s výsledkem zápasu mají oba dva týmy, dohody a nevědomost není brána ve zřetel.
 1. Zadání výsledku

IN-EYE demo a HLTV

 1. Povinné nahrávání in-eye dema
 • Hráč je povinen nahrávat od začátku zápasu (LIVE) do posledního kola, jakákoliv neúplnost dema bude hodnocena jako nedodání dema.
 • Dojde-li k odpojení a opětovném napojení hráče na server, je tento hráč povinen pokračovat v nahrávání. V tomto případě může napojený hráč nahrávat až od následujícího kola.

Delay HLTV (zpoždění)

 • HLTV musí mít nastaveno minimální zpoždění (delay) na 90 vteřin.
 • Delay HLTV na serveru zjistíte výpisem příkazu „status“.
 • Špatně nastavené HLTV může řídící osoba vyhodit ze zápasu.

Zákazy

 1. Externí software
 • Je zakázáno použití jakéhokoli externího software nebo scriptu (tzv. cheatu) ovlivňujícího vlastnosti hry Counter-Strike nebo zvýhodňujícího hráče oproti soupeřům (vztahuje se i na odstranění reklam ze serveru, crosshair na awp,…).
 1. Modely postav a zbraní, textury, GUI a sprites
 • Je zakázáno mít vlastní modely/skiny postav, zbraní nebo informace na obrazovce (např. náboje, zbraně, radar apod.; toto omezení se netýká tabulky se skórem a konzole).
 • Je zakázáno mít jiné, než základní textury map.
 • Povolené modely hráčů jsou:
  • Originální modely hráčů z CS1.6
  • No Animation Models
  • HighFPS Models v1.03 („Ballhead“)
 1. Zakázaná sprayloga
 • Je zakázano používat sprayloga, která by mohla hráče zmást (např. skiny hráčů, zbraní nebo částí mapy) nebo dát výhodu (spraylogo které ztěžuje zahlédnutí hráče stojící před ním).
 1. Nakupování a povolené zbraně
 • Je zakázáno používání a nákup shieldu – štítu. Při nechtěné koupi shieldu je hráč povinen shield neprodleně odhodit co nejblíže ke zdi, k rohu. Na finanční újmu není brán zřetel.
 • Každý hráč smí koupit za jedno hrací kolo pouze 2× Flashbang, 1× Smoke grenade, 1× High Explosive (HE). Vyjímkou je pravidlo 1.3.
 • Bližší informace o nakupování a povolených zbraních jsou uvedeny ve specifikaci soutěže.
 1. Nastavení render módu
 • Je zakázáno mít nastaven jiný video rendering než OpenGL (nastavení změníte po zapnutí hry v options/vide­o/rendering).
 1. Zakázané příkazy
 • developer 1 nebo 2
 • gl_monolight 1
 • gl_picmip 1,2,3
 • gl_max_size (minimálně 256)
 1. Zakázané pozice na mapách
 • de_dust2 [1] [2] [3] [4] [5] [6](na obr. 2 nesmí na sobě stát 2 hráči; na -obrázku 3 je zakázáno „poskakovat“ – viz. obrazek 5 a 6.
 • de_nuke [1]
 • V ostatních případech rozhoduje individuálně admin hry.
 • viz: Pravidla Playzone
 1. Bugy map a hry
 • Je zakázáno využívání jakýchkoliv chyb map (tichá bomba – bomba po položení není slyšet, tichý defuse, flashbugy, dívání se „pod stěnami“, vyhazování se skrz strop, boostování hráčů, chození po neviditelných texturách, překlikávání mezi hráči skrze death kameru aj.).
 • Mapy musí být měněny malými písmeny (např. DE_duST2, aIM_AWp je zakázáno).

V ostatních případech rozhoduje individuálně admin hry.

 1. Pokládaní bomby
 • Je zakázáno položit bombu tak, že není vidět, slyšet nebo ji nemůže zneškodnit jediné CT.
 1. Používaní say
 • Je zakázáno využívat say k věcem jiným než týkajícím se průběhu zápasu.
 • Je zakázáno urážet soupeře či se chovat jakkoliv nevhodně.
 • Rasistické a národnostní podněty budou trestány obzvláště tvrdě (toto pravidlo je uplatňováno i na protesty a komentáře u zápasu).
Stravování Ubytování Mapa Logo msv Logo kyklop Logo creontech Logo ea Logo wd Logo rog Logo asus Logo hitpoint Logo tieto Logo infinite Logo eset Logo synology Logo kingston Logo gigabyte Logo klikman Logo epson Logo level Logo maxim Logo th